Analysen «Effekter av Nav-reformen» er gjennomført av Frisch-senteret og ble lagt fram på Trygdeforskningsseminaret tirsdag, melder NRK.

— De to første åra etter reformen ble innført var det cirka 3 til 5 prosent færre som gikk over i jobb enn det var før reformen, forteller Elisabeth Fevang, en av dem som har arbeidet med analysen.

Nav-reformen - som ga en sammenslåing av Aetat, Trygdeetaten og kommunenes sosialtjenester - ble vedtatt av Stortinget i 2005, og de første Nav-kontorene åpnet året etter.

Blant målene med reformen var å få flere i arbeid og færre på stønadsordninger. Så langt er ikke målene nådd, slår analysen fast.

— Men når vi ser lenger fram i tid, så er situasjonen blitt noe bedre, sier Elisabeth Fevang.

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt sier han ikke er overrasket over det som kommer fram i analysen.

— Jeg tror det fremdeles er mye å hente, men at vi har greid å heve oss en del, det synes jeg er veldig positivt, sier han.