Fredag ble foreldrene varetektsfengslet i to uker med brev— og besøksforbud og i full isolasjon, men begge anket på stedet. Tirsdag avgjorde Frostating lagmannsrett at moren skal (26) løslates, mens faren (29) forblir fengslet. Lagmannsretten skriver at moren ikke med skjellig grunn kan mistenkes for sønnens død.

— Lagmannsretten har foretatt en grundig vurdering av spørsmålet om skjellig grunn til mistanke, og har funnet at min klient ikke har noen rolle i en eventuell straffbar handling. Hun er veldig glad for å slippe ut, og hun skulle ønske at mannen også ble løslatt, sier kvinnens forsvarer Tore Angen til NTB.

Begge foreldrene er fortsatt siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Religiøse vrangforestillinger

Lagmannsretten mener det er skjellig grunn til at faren kan mistenkes for dødsfallet.

Påtalemyndigheten påpeker i kjennelsen at familien tok sønnen ut fra barnehagen fordi familien skulle være sammen på dommedag, som skulle inntreffe dagen etter at gutten ble funnet død.

— Jeg har ikke snakket med min klient, men registrerer at retten mener det er grunn til å beholde ham i varetekt. Det er jeg uenig i. Vi vet fortsatt ikke hvorfor gutten døde, sier farens forsvarer, Trond Peder Nilsen til NRK.

«Psykiater Michael Setsaas har vurdert siktede til å ha åpenbar paranoid beredskap, og mistenker ham for psykotisk gjennombrudd med vrangforestillinger av religiøs art», heter det i kjennelsen.

Barnevernet bekymret

Den vel ett år gamle gutten ble funnet død av foreldrene onsdag i forrige uke. Dagen før gutten døde, var barnevernet på hjemmebesøk hos familien. Helsesøster og barnevernet hadde da konkrete bekymringer for barnet, fordi de var redde for hva mannen kunne gjøre for å beskytte familien, men de anså ikke situasjonen som akutt.

Ifølge farens forsvarer dro foreldrene onsdag morgen fra Vanvikan til nabokommunen Rissa for å delta på et møte, og de var borte et par timer. Da de kom tilbake, fant moren barnet dødt i senga.

Venter på obduksjonsrapport

Lagmannsretten skriver at moren har opptrådt adekvat som mor i dagene før dødsfallet, og hun ble beskrevet som nedbrutt og fortvilet ved guttens død.

Både moren og faren ble før helgen innlagt på psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Levanger. Mannens forsvarer sier at hans klient i stedet for fengsel ønsker å bli tvangsinnlagt for å få fortsette behandlingen ved psykiatrisk avdeling.

Verken undersøkelser på stedet eller den foreløpige obduksjonsrapporten har kunnet fastslå noen dødsårsak, men kvelning eller forgiftning kan ikke utelukkes som dødsårsak, ifølge rapporten. Obdusentene mener det er lite sannsynlig at gutten ble kvalt av sitt eget oppkast.

Den endelige obduksjonsrapporten er ventet om 14 dager.