Beredskapstroppen er ifølge direktoratet ikke styrket med personell siden 2002, men ble styrket på materiellsiden i 2011 og i fjor.

— Beredskapstroppen styrkes nå med flere mann. Dette er en reell kapasitetsøkning, og vil gi en ekstra ressurs i en krisesituasjon. Styrking av beredskapstroppen vil styrke politiets beredskap, og det vil øke politiets evne til å håndtere hendelser på flere steder samtidig, sier leder for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.