• LØSNINGEN P ÅBARNEVRNSKRISEN? Helen Bjørnøy overleverer Barnevernpanelets rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. FOTO: SCANPIX

Mindre taushetsplikt i barnevernet

Taushetsplikten i barnevernet skal endres til barnets beste. Institusjoner som driver i barnevernet ut fra profitthensyn, skal fjernes.