Posten må betale 102 millioner kroner

ESA mener Posten har hindret konkurrenter i å etablere seg på markedet gjennom produktet Post i Butikk.