Både fra Fremskrittspartiet og NHO vanket det ros til statsråden da hun presenterte den lenge varslede stortingsmeldingen «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen».

— Kristin Halvorsen skal ha skryt for en stortingsmelding som tar flere nødvendige grep for den videregående opplæringen, sier Frps utdanningspolitiske talskvinne Mette Hanekamhaug.

Ett av grepene som Frp roser, er at skoleelever som tar yrkesfag i videregående skal kunne veksle tidligere og mer mellom opplæring på skolebenken og i arbeidslivet.

— En tidligere spissing av yrkesfagene er positivt, sier Hanekamhaug.

- En læringsarena

Elever som for eksempel velger helsefag, vil dermed kunne få en god del av opplæringen gjennom praksis i aldershjem og sykehjem.

Kristin Halvorsen sier hun ikke ser noen betenkeligheter med å la 15-16 år gamle skoleelever hente praksiserfaring fra eksempelvis aldershjem.

— Tvert om. Arbeidslivet er en utrolig viktig læringsarena og motivasjonsfaktor, sier statsråden.

NHO, som var til stede på pressekonferansen da statsråden la fram meldingen, mener organisasjonen har fått gjennomslag for flere av sine forslag.

— Vi er svært fornøyd med at regjeringen kommer med mange av de forbedringene norsk yrkesutdanning, norske ungdommer og norske arbeidsgivere fortjener, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Også ris fra Frp

Selv om Frp er fornøyd med muligheten til å veksle mellom skolebenk og yrkesliv, er partiet ikke like fornøyd med andre sider av statsrådens melding.

— Vekslingsmodellen vil ikke fungere uten flere læreplasser, sier Hanekamhaug. Hun kritiserer at statsråden ikke lansere noen nye tiltak for å skaffe flere læreplasser.

Regjeringen burde kuttet arbeidsgiveravgiften for lærlinger og økt lærlingtilskuddet for å sikre fagopplæringen, mener Frp.

- Alvorlig forsømmelse

Høyres Elisabet Aspaker sier det er en alvorlig forsømmelse av regjeringen når meldingen ikke tar tak i «den betydelige lærermangelen vi styrer mot».

— Høyre vil gjennomføre et lærerløft for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Vi vil gjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium og gi lærere rett og plikt til etter- og videreutdanning gjennom hele yrkesløpet, sier hun.

Rustes opp

Regjeringen foreslår i meldingen også å utvide retten til videregående opplæring. Elevene får rett til påbyggingsår for studiekompetanse også etter bestått fagopplæring.

Kravet til generell studiekompetanse for å ta høyere utdanning skal beholdes, men det åpnes samtidig flere formaliserte veier fra yrkesfag til høyere utdanning.

— Rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, er et fornuftig forslag. Det kan føre til at flere velger å gjennomføre utdanningen til fullført yrkeskompetanse, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.