Til VG sier flere erfarne polititjenestemenn at de opplever at situasjonen er ute av kontroll. I enkelte uker denne sommeren har over 40 prosent av alle pågrepne i Oslo vært utenlandske statsborgere uten bosted eller arbeid her i landet.

Kjenner ikke identiteten

En lav strafferamme og begrenset kapasitet fører til at vinningskriminelle ofte ikke framstilles for varetektsfengsling, men slippes ut på gata igjen og fortsetter med å begå vinnings— og narkotikaforbrytelser til tross for at de står oppført i politiets registre med stadig flere straffbare forhold.

Politiets arbeid blir vanskeliggjort fordi de ikke kan tvangsreturnere utenlandske statsborgere uten å kjenne deres virkelige identitet.

Ingen lovhjemmel

— ID-etterforskningssaker kan ta flere år. Dersom den kriminelle ikke samarbeider kan saken treneres lenge. Det er et forferdelig tungt arbeid, sier politioverbetjent Inga Berit Hovda ved Utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Det finnes en lovhjemmel til å fengsle utlendinger som ikke samarbeider for å klargjøre sin virkelige identitet, men bestemmelsen har klare rettslige begrensninger og brukes derfor sjelden, skriver avisen.