• STOPPES: Transporten til offshoreinstallasjonene i Nordsjøen stoppes, mens resten av det norske luftrommet åpnes inntil videre. Foto: Tor Høvik

Luftrommet er åpnet

Prognosene viser at det meste av norsk luftrom nå ligger utenfor askeskyen.