Det fremgår av en spørreundersøkelse Vårt Land har fått Norstat til å gjennomføre. I undersøkelsen ble et representativt utvalg på tusen nordmenn stilt spørsmålet: «Hva tror du skjer etter døden?».

I alt 48 prosent svarte at de ikke trodde på noe liv etter døden.

— Jeg må medgi at jeg er noe overrasket over at så mange som 48 prosent svarer at de ikke tror på noe liv etter døden. Sammenlignet med andre undersøkelser jeg har sett, er det en høy andel. Det betyr enten at utviklingen går raskere i den retningen enn jeg hadde regnet med, eller at utvalget ikke er representativt, sier rektor Vidar L. Haanes på Menighetsfakultetet.

Bare 5 prosent svarte at noen kommer til himmelen, mens andre slutter å eksistere, mens 20 prosent svarte at alle mennesker kommer til et godt sted når de dør. 12 prosent er overbevist om at livet har to utganger - enten kommer du til himmelen eller helvete.

Professor Pål Repstad ved Universitetet i Agder mener svarene viser at dagens nordmenn har en sterk tilstedeværelse i livet her og nå.

— At så mange som 48 prosent sier at de ikke tror på noe liv etter døden, forteller noe om at folks oppmerksomhet ikke er på det hinsidige, men på det livet de lever akkurat nå. Det har nok også faktisk mange av dem som tror på et liv etter døden, sier han.

Oppslutningen om den tradisjonelle, kirkelige læren om at livet har to utganger står sterkest i Agder og Telemark bispedømme (18 prosent) og på Vestlandet (15 prosent).

I Oslo er det færrest som tror på frelse og fortapelse (7 prosent).