Tirsdag formiddag vil Sp-lederen fremme et forslag i Stortinget om å videreføre det rødgrønne vedtaket om økt toll på «enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam». Hun vil også tvinge EU-minister Vidar Helgesen til å formidle dette i sin kontakt med EU gjennom et flertallsvedtak i Stortinget.

— Det har vært en lang tradisjon i Norge om at utenrikspolitikken forankres i Stortinget før den iverksettes, sier Navarsete.

Hun mener regjeringen skaper uklarhet rundt hvorvidt Stortingets tollvedtak i statsbudsjettet for 2013 vil bli fulgt opp av Høyre/Frp-regjeringen. Det nye tollregimet for oster som ligner på vanlige norske guloster, er foreslått videreført i statsbudsjettet for neste år, men Navarsete venter at den blir fjernet når Høyre og Fremskrittspartiet neste år begynner arbeidet med sitt første egne statsbudsjett.

Regjeringen uklar

Da Vidar Helgesen redegjorde for Stortinget om saken i forrige uke, poengterte han at regjeringspartiene var imot den omstridte ostetollen da den ble vedtatt, og at det er regjeringens «målsetting å endre det foreliggende tollregimet», noe han «også meddelte under møtet i EØS-rådet». I møtet med Europautvalget gjorde Helgesen det klart at regjeringen trenger mer tid på å vurdere saken før forslag til endringer i dagens regime kan legges fram.

Navarsete reagerer på at Helgesen reiser til Brussel og legger for dagen en politikk han ikke synes å ha ryggdekning for i den norske nasjonalforsamlingen.

— Statsråd Helgesen kan ikke kaste norske interesser over bord i Brussel, i strid med gjeldende norsk politikk som er vedtatt av flertallet på Stortinget, understreker hun.

Partilederen fremmer et dokument 8-forslag i forkant av finansdebatten tirsdag for å få et flertallsvedtak bak opprettholdelse av den økte ostetollen og tvinge Helgesen til å formidle dette synet overfor blant annet EU.

Venstre på vippen

I dag synes det å være solid flertall for ostetollen. Bare Høyre og Fremskrittspartiet er imot den, mens Venstre ennå ikke har bestemt seg for om partiet ønsker økte tollsatser på oster som konkurrerer med norske. Partiets stortingsgruppe skal denne uka ta en ny vurdering av den omstridte tollsaken. Hvilket syn Venstre lander på blir avgjørende for om regjeringspartiene får flertall for målet om å legge om dagens tollregime eller ikke.

Kristelig Folkeparti har vært helt klart på at partiet ønsker videreføring av det nye tollregimet.

— Når tollsatsene først er innført, og landbruksnæringen er blitt vant til de nye bestemmelsene, er det ingen grunn til å snu. Man må vurdere klokskapen i å vingle fra måned til måned. Vi synes heller ikke det er klokt å ensidig legge fram slike forslag nå når forhandlingene om EØS-kontingenten for de neste fem år er på trappene, sa KrF-leder Knut Arild Hareide under spørretimen i Stortinget for en snau uke siden.