Politiet ønsker å styrke arbeidet for forebygging av vold i nære relasjoner. Erfaringene med partnervoldsprosjeket SARA viser at man på den måten også kan forhindre partnerdrap, skriver Dagsavisen.

— Hovedgrunnen er at pilotprosjektet, da det ble gjennomført ved Stovner politistasjon, kunne vise til svært gode resultater, sier familievoldskoordinator Dag Simen Grøtterud i Oslo politidistrikt.

I løpet av året prøveprosjektet varte, ble antall nye anmeldelser og brudd på besøksforbud i de sakene politiet jobbet med, redusert til et fåtall.

Av 13 drap totalt så langt i år, er trolig ni partnerdrap. De siste fem årene har antallet anmeldte saker som gjelder vold i nære relasjoner, økt med 75 prosent, viser tall fra Politidirektoratet.

Forsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo er i utgangspunktet positiv til SARA-prosjektet, men er usikker på om det er tilpasset norske forhold ettersom det er basert på erfaringer fra andre land.

— Vi trenger mer kunnskap om de som utfører partnerdrap, sier hun, og håper at hennes forskning på drap i nære relasjoner kan bidra til dette.