— Partiet er stort sett mot hele systemet som er bygget på fagforeninger og kollektive rettigheter, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til Aftenposten.

Han mener de eneste arbeidstakerne Venstre bryr seg om, er de fagorganiserte.

LO er svært kritisk til arbeidslivspolitikken Venstre i helga vedtar på landsmøtet.

LO reagerer blant annet på partiets forslag om mulighet til å benytte midlertidig arbeidskraft, skriver Aftenposten.

I tillegg slakter Solbakken forslagene om å fjerne det statlige bidraget til avtalefestet permisjon, innføring av nasjonal lovbestemt minstelønn og endringer i sykelønnsordninger.

Venstre-leder Trine Skei-Grande mener Solbakken driver politisk spill på vegne av Arbeiderpartiet.