Har ikkje reserve-veljarar å gå på

Påstanden frå sentrale Ap-leiarar om at partiet ved valet i 2001 hadde ein særleg stor «veljarreserve» mellom heimesittarane, stemmer ikkje.