Siste meklingsfrist for mange

I mai kan nye grupper gå ut i streik. Grupper som står i faresonen er mellom andre tilsette i NSB og Posten, sjukepleiarar, Braatens-tilsette og lågtlønsgrupper i kommunene.