Fornybar revolusjon på Utsira

Forblåste Utsira blir utstillingsvindu for hydrogensamfunnet. Vindkraft og hydrogen skal sikre innbyggere lys og varme.