Eksamen for videregående flyttes til juni

Regjeringen har bestemt at eksamen for videregående skoler skal flyttes til begynnelsen av juni.