Åpne ølkraner over hele landet

Inntil tirsdag kveld fantes det bare én kommune her i landet hvor det var umulig å få tak i en flaske øl. Nå kan mye tyde på at avholdsfolkets siste bastion må gi tapt.