For mye mat farlig for de små

Barn som legger på seg for raskt i de første leveårene kan utvikle fedme og høyt blodtrykk senere i livet.