10.000 nordmenn kan få behandling i utlandet

10.000 norske pasienter er nå sikret muligheten til behandling i utlandet i løpet av året, melder Rikstrygdeverket.