Leter etter 28 savnede ungde

Politiet leter etter 28 ungdommer mellom 15 og 20 år i Norge. Bare seks av dem er etterlyst offentlig.