Fengslene fulle av hyperaktive

Minst 30 prosent av innsatte i fengsler har ADHD (hyperaktivitet). I befolkningen ellers er det bare et par prosent som er rammet.