Alvorlige trusler etter homo-utspill i «Holmgang»

Sikkerhetstjenesten på Stortinget og politiet i hjemkommunen Åmot er koblet inn etter at Senterpartiet og dets tidligere nestleder Åse Grønlien Østmoe har mottatt grove brevtrusler.