Bondeviks popularitet faller

Mens 60 prosent av velgerne mente statsminister Kjell Magne Bondevik gjorde en god jobb i sentrumsregjeringen i 1998, mener bare 19 prosent han gjør en god jobb nå, viser en meningsmåling.