Dødsmanetene blir en langvarig trussel

Kolonimaneten Apolemia Uvaria vil true norske oppdrettsanlegg i lang tid. Nye rapporter fra Møre og Romsdal forteller om økt dødelighet ved et par anlegg.