- Han Bondevik får spør mæ!

Fiskeriministerens bror, Kåre Ludvigsen, er parat til å overta som statsråd hvis Kjell Magne Bondevik ringer.