Gjør Norge levelig

Uten Golfstrømmen fryser Norge. Effekten av Golfstrømmen, eller den norske atlanterhavsstrømmen, gjør at middeltemperaturen hos oss ligger åtte grader over andre steder i verden på tilsvarende breddegrad.