Ekspolitikar vil ikkje trille bossdunk

Tidlegare stortingspolitikar Astrid Marie Nistad nektar å trille bossdunkane sine 35 meter. Ho krev at dei blir henta i oppkøyrsla. No nektar renovatøren å tømme bosset.