Avslørte «halve» asylmottaket som bløffmakere

Det er slett ikke unormalt at innvandrere oppgir falsk identitet når de søker asyl i Norge.