Avviser knefall for skogeier-lobbyen

Miljøvernminister Børge Brende (H) avviser at grunneierne gjennom lobbyvirksomhet har gått seirende ut av slaget om hvilke skogområder som nå skal vernes.