Ikke bare store ord

Bistandsministeren avviser at kampen mot fattigdom bare er fine ord og store konferanser.

  • Atle M. Skjærstad
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

— Det er en ny dynamikk i fattigdomsbekjempelsen, selv om det fortsatt trengs mange krafttak.

Bistandsminister Hilde Frafjord Johnson mener med statistikk i hånd at det er lett å avvise en påstand fra BT at mens politikere og eksperter snakker, så sitter fortsatt store deler av verdens befolkning fast i fattigdommens hengemyr.

Krafttak

— I løpet av de siste årene er 200 millioner mennesker løftet ut av fattigdommen, den gjennomsnittlige levealderen er øket med 20 år og analfabetismen er redusert. Gapet mellom rike og fattige land er redusert, sier bistandsministeren.

— Men det er langt igjen?

— Det er fryktelig langt igjen, og det trengs virkelige krafttak. Men jeg tror det er mulig å få inn en annen form for dugnad med den nye dynamikken som er kommet inn i arbeidet for å bekjempe fattigdommen, sier Frafjord Johnson. Hun nevner enigheten om gjeldssletting der 46 land får ettergitt 40 milliarder dollar (ca. 300 milliarder kroner), den nye enighet om finansiering av internasjonal bistand, øket satsing på helse og utdanning i u-landene, avtaler om bedre handelsbetingelser for u-landene slik at de ikke skal møte stengte markeder.

— Jeg regner også med at Verdensbankens ekspertkonferanse i Oslo skal bidra med nyttige innspill slik at kampen mot fattigdom kan forsterkes ytterligere, sier Frafjord Johnson.

På barrikadene

Bistandsministeren sier hun er rede til å gå på barrikadene for å sikre at kampen mot fattigdommen fortsetter med uforminsket styrke.

— Men er det ikke litt naivt å tro at sluttdokumenter fra all verdens konferanser skal løse de enorme problemene man egentlig kjemper med? Og er disse dokumentene annet enn papirtigre, om man f eks ser på de manglende resultatene i bekjempelsen av sult?

— Dokumentene er ikke papirtigre. Og når vi ser at trenden i arbeidet med å bekjempe fattigdommen er snudd internasjonalt, er det heller ikke naivt å tro at vi skal lykkes, sier Frafjord Johnson.

— Men vi må slåss videre, bl.a. for å bekjempe de mange egeninteresser som finnes i den rike delen av verden. Egeninteresser som fører til at utviklingslandene ofte kan møte hindringer når de forsøker å reise seg og stå på egne ben.

— Også norske egeninteresser?

— Og norske egeninteresser der de måtte finnes. Men jeg blir oppløftet av resultatene fra en fersk undersøkelse. Den viser at 88 prosent av det norske folk er positive til å vise solidaritet med den fattige del av verden. Og 78 prosent mener at Norge bør være et foregangsland. Det er tall som viser at den positive holdningen til utviklingshjelp er rotfestet og har styrke, og de gjør det lett å bygge videre. Dette er tall jeg skal bruke til å vaksinere det norske folk mot å tro at kampen mot fattigdom bare er store ord på flotte konferanser, sier bistandsminister Hilde Frafjord Johnson.

Publisert