Fare for ny lærermangel

Snart kan det igjen bli lærermangel. Grunnen er enkel: lærerne er for gamle. Gjennomsnittsalderen ved noen skoler er 57 år, og snart skal store deler av lærerstanden pensjoneres.