Godtar innvandrere lettere enn homser

Nordmenn synes det er vanskeligere å akseptere homofile enn innvandrere, både som nye familiemedlemmer og som kolleger på arbeidsplassen.