Ønsker en radikal fornyelse av eksamen

Landets elever i videregående skole ønsker en radikal fornyelse av eksamen. Neste år vil de og studere arbeidsmiljøloven og bruke den.