- Ta høyde for dårlige dager

Sorg er en normal reaksjon på tap av nære medmennesker. Fem år er kort tid for å bearbeide sorg. Blir den for overveldende, trenges faglig hjelp.