Samværsforeldre positive til bidragsregler

Foreningen 2 Foreldre mener de nye bidragsreglene er et skritt i riktig retning, men at de ikke går langt nok i å rette opp skjevheter mellom foreldrene.