Døtre til giftoffer anker

Advokat Mette Skoklefald anker til Høyesterett for å oppnå høyere erstatning til de to døtrene til giftofferet Inger Lise Bakken.