NRK-styret sitter til generalforsamling

Resten av NRK-styret blir sittende inntil den ekstraordinære generalforsamlingen har pekt ut et nytt.