Forklarte ikke tegninger

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) har under politiavhør tegnet skisser av kårboligen på Orderud gård i utkanten av Sørumsand.