Få reaksjoner på miljøbrudd

Oslo: Riksrevisjonen vil nå undersøke om miljøsyndere slipper for lett unna. 165 bedrifter ble i fjor tatt på fersken for miljøbrudd, men bare tre ble politianmeldt av Statens forurensningstilsyn (SFT).