Staten: Nei til salg av Kreditkassen

Oslo: Statens Bankinvesteringsfond sier nei til å selge sin aksjepost på 34,7 prosent i Kreditkassen til MeritaNordbanken. Beslutningen kommer etter konsultasjon med finansminister Gudmund Restad.