Ingen endelig avklaring for sirkusdyr

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd som ble framlagt av landbruksminister Lars Sponheim fredag, sier ingen ting om hvilke dyr som skal være tillatt å vise fram i sirkus.