Sparer 104 millioner

Den forrige regjeringen har beregnet at den vil spare 104 millioner kroner dersom foreldrene dekker utgiftene til prøverørsbehandling selv.