- Økt forurensning

Det nye systemet for papirsortering innebærer at folk selv må transportere drikkekartong og papp til sentrale innsamlingspunkt. Mer transport gir mer forurensning enn det BIR forsøker å fjerne, mener Naturvernforbundet.