Sosialt blås i storefri

Mange, kanskje over halvparten, av elevene ved Rothaugen ungdomsskole røyker. Fordi det er sosialt.