Kirkefolket mest miljøbevisste

Aktive kirkegjengerne er blant de aller mest miljøbevisste i Norge. De er også villige til å ofre mest for å forbedre miljøet.