Ville kutte sykelønnen

Nesten hele arbeidsutvalget i NHO var 16. januar vitne til at Jens Stoltenberg ønsket å endre sykelønnsordningen.