Krever stans i salget av olivenolje

Forbrukerrådet krever forbud mot salg av alle typer olivenolje inntil det kan dokumenteres at oljen ikke inneholder mer kreftfremkallende tjærestoffer enn tillatt.