Ungdommene druknet

De to ungdommene som tirsdag ble funnet omkommet i Mandalselva, døde av drukning.