- Har kontrollkapasitet ved grensene foreløpig

Toll- og avgiftsdirektoratet har nok kapasitet til å takle importforbudet mot klovdyr og klovdyrprodukter fra Frankrike. Skulle det bli et totalforbud, regner assisterende tolldirektør Finn Fredriksen med at de må be om assistanse.