Sørlendingene svikter Kleppe

Dagen derpå er Vidar Kleppes folk innstilt på å rette seg etter suspensjonen og heller satse på ny toppkandidat.